Hier kan je alle wetenschappelijke onderzoeksopdrachten terug vinden, die kaderen in het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid en die in opdracht van het Departement WVG zijn uitgevoerd. 
Een aantal voorbeelden zijn:

  • Wetenschappelijk onderzoek naar een Vlaamse indicatorenset om omgevingsfactoren en beleidsevaluatie inzake armoede te meten
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de financiële geletterdheidscompetenties van mensen in armoede
  • Wetenschappelijk onderzoek naar instrumenten voor de uitvoering van de regierol van lokale besturen op het vlak van (kinder)armoedebestrijding
  • Wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede
  • ...