Missie

Het Departement WVG bouwt mee aan zorgzaam samenleven.

Visie

Het Departement WVG wil dat iedereen in Vlaanderen en Brussel kan participeren aan een zorgzame samenleving.

Daartoe versterken, begeleiden of ondersteunen we mensen die het wensen of nodig hebben. We doen dit samen met hen en met de betrokken organisaties. We hebben aandacht voor de meest kwetsbaren.

Alert voor maatschappelijke uitdagingen zoeken we naar toekomstgerichte oplossingen. We bouwen aan partnerschappen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid.

We stimuleren kwaliteit, innovatie en kennisdeling in onze beleidsaanpak, op het terrein en in onze eigen organisatie.

We zetten talenten van medewerkers doelgericht in. We investeren verder in vertrouwen, openheid en flexibiliteit.

Waarden

Deze 5 waarden schuiven wij naar voren in ons handelen:

  • Verbinden
  • Vernieuwen
  • Vertrouwen
  • Open zijn
  • Flexibel zijn