Op 12 januari 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%. Om deze doelstelling te realiseren voorziet het VIPA middelen en ondersteuning.

Energiescans

Voor wie? Wat houdt het in?

Klimaatsubsidies

Welke subsidies? Voor wie? Hoe aanvragen?

Hernieuwbare energie

Vind de passende oplossing voor uw voorziening!

Extra subsidie via VEB

De klimaatsubsidies van het VIPA zijn combineerbaar met de Relancesteun. 

Actieplan Duurzaam Ondernemen

Een actieplan om van uw voorziening een duurzame onderneming te maken.